Duszpasterstwo Młodzieży - BOŻA HUSARIA

 

Quis ut Deus

Historia Michała Archanioła, jednego z najbardziej uprzywilejowanych aniołów, rozpoczyna się w momencie stworzenia świata. Midrasze żydowskie podają, że gdy Bóg tchnął życie w Adama i Ewę całe stworzenie miało oddać im hołd. Lucyfer unosząc się pychą nie wykonał tego polecenia i namówił do buntu 1/3 aniołów. Jako pierwszy w obronie Boga wystąpił Michał z okrzykiem „Któż jak Bóg?” (hebr. Mika’el), zostając za ten czyn wywyższony na wieki. Razem z resztą aniołów poprowadził pierwszą bitwę dobra ze złem, wykonał pierwszy egzorcyzm strącając z nieba szatana. Od tego czasu nieprzerwanie toczy się walka o dusze ludzkie.

W Biblii ten święty jest opisany tylko pięć razy. Resztę informacji o nim czerpiemy z prywatnych objawień oraz Tradycji Kościoła. Pochylając się nad Księgą Daniela dowiadujemy się, że Michał wraz z innymi książętami walczył w obronie uciskanego Daniela. „Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt” (Dn 10,13). „Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia, Michała” (Dn 10,21). Tak mówi autor natchniony o sile wstawiennictwa Archanioła. Tylko on może przeciwstawić się symbolizującej zło potędze perskiej. Kolejną walkę opisuje List św. Judy. „Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: Pan niech cię skarci!” (J 9). Ostatnia wzmianka dotyczy końca świata, kiedy to Michał ma zadąć w trąbę ogłaszając umarłym, że mają powstać i przywołując wszystkich na Sąd Ostateczny. Apokalipsa św. Jana zapowiada tryumf dobra nad złem „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci” (Ap 12, 7-11). Ponadto w Starym Testamencie wiele fragmentów dotyczących Aniołów Pańskich Ojcowie Kościoła utożsamiają z Michałem Archaniołem. To on miał nie pozwolić Abrahamowi na złożenie ofiary z Izaaka, wyprowadzić Naród Wybrany z Egiptu oraz uwolnić od szatańskich oskarżeń arcykapłana Jozuego.

Pierwsze prywatne objawienie miało miejsce w 490 roku w Gargano, włoskiej miejscowości, w której pewnemu bogaczowi zaginął najpiękniejszy byk. Po długich poszukiwaniach ów bogacz odnalazł zwierzę na górze przy wejściu do groty. W przypływie złości strzelił z łuku do byka. Jednakże strzała w niewytłumaczalny sposób zawróciła i ugodziła napastnika, który natychmiast powiedział o tym miejscowemu biskupowi. Duchowny nakazał przez 3 dni modlić się i pościć. W ostatnim dniu ukazał mu się Michał Archanioł, który powiedział, że jest strażnikiem groty na górze i poleca poświęcenie tego miejsca. Każdy, kto będzie tam się modlić zostanie wysłuchany. Po pewnym czasie biskup wraz z siedmioma innymi hierarchami z Apulii w procesji zdecydował spełnić prośbę świętego. W grocie znaleźli kamienny ołtarz przykryty szkarłatnym suknem z krzyżem i odprawili Mszę Świętą. Od tego czasu grota jest nazywana „Niebiańską Bazyliką”, gdyż nigdy nie została poświęcona przez ludzi. Kolejne objawienie nastąpiło w VII wieku podczas walki longobardzkiego księcia z Grekami. Oblężone miasto było na przegranej pozycji. Jednak miejscowy biskup Wawrzyniec wywalczył trzy dni zawieszenia broni, które przeznaczył na modlitwę zanoszoną do Michała i posty. Archanioł przepowiedział mu zwycięstwo. Rzeczywiście tak się stało. Ponadto bitwie towarzyszyły nadzwyczajne huki. Ostatnie objawienie z okolic Gargano było w XVII wieku, kiedy biskup Puccinelli włożył w ręce figury Michała tekst modlitwy mieszkańców obawiających się dżumy. Archanioł nakazał poświęcić kamyki z Groty, na których miał być wyżłobiony krzyż i litery A. M. Każdy, kto je miał przy sobie, został ochroniony przed epidemią. Na wspomnienie zasługuje również historia amerykańskiego żołnierza z 1950 roku (gorliwie modlącego się do św. Michała Archanioła), który przemierzał zaśnieżony las z nieznajomym towarzyszem, który był wysoki i miał na imię… Michał. Gdy nagle odnaleźli ich komuniści, żaden strzał nie trafił żołnierza, a wrogowie zostali zabici mieczem.

Jednym z najbardziej znanych miejsc kultu Archanioła jest Mont Saint Michel we Francji. W tym miejscu świętemu Aubertowi Michał miał przedstawić prośbę wybudowania kaplicy trzy razy. Na koniec dotknął palcem głowy mężczyzny pozostawiając nieszkodliwe dla zdrowia wgłębienie w czaszce. Obecnie na małej wysepce istnieje sanktuarium. Wielu dowódców zarówno polskich jak i zagranicznych (m.in. Joanna d’Arc) wiązało swoje losy i zwycięstwa z księciem niebiańskich zastępów.  Mistyczka z XX wieku, Faustyna Kowalska tak opisuje swoje spotkanie z nim: „ W dzień św. Michała Archanioła widziałam tego wodza przy sobie, który mi powiedział te słowa: Zlecił mi Pan, abym miał o tobie szczególne staranie. Wiedz, że jesteś nienawidzona przez zło, ale nie lękaj się. Któż jak Bóg! – I znikł. Jednak czuję jego obecność i pomoc” (Dz. 706). „(…) Kiedy pragnienie moje i miłość doszła do najwyższego stopnia wtem ujrzałam przy łóżku Serafina, który mi podał Komunię św., wymawiając te słowa: Oto Pan aniołów” (Dz.1676). Michał Archanioł został ogłoszony patronem Kościoła Katolickiego przez papieża Leona XIII, który 13 października 1884 roku po Mszy Świętej doświadczył wizji, w której szatan rozmawiał z Jezusem. Za 100 lat wierzący w Boga mieli zostać pokonani. Od tego czasu po każdej Eucharystii kapłani odmawiali egzorcyzm do św. Michała, mający odegnać zło. „Nabożeństwo do Świętego Michała Archanioła, zwycięzcy szatana, jest czymś więcej niż nabożeństwo do innych świętych. Ci ostatni mogą wstawiać się za nami u Boga jako adwokaci, natomiast Święty Michał został ustanowiony przez samego Stwórcę opiekunem i obrońcą Kościoła” (św. Ildefons Schuster, kardynał).

W Polsce na początku XX wieku powstały dwa zgromadzenia zakonne: męskie (Michalitów) i żeńskie (Michalitek). Ich charyzmatem jest praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży szczególnie zaniedbanej moralnie i materialnie. Istnieje również Rycerstwo św. Michała Archanioła powstałe w 1994 roku, które głosi zwycięstwo Chrystusa nad szatanem. Dążą do wynagrodzenia Bogu za grzechy i wypraszanie nawrócenia.

W ikonografii jest najczęściej przedstawiany jako wojownik w zbroi stojący na szatanie z atrybutami takimi jak globus, miecz, puklerz bądź waga z dobrymi i złymi uczynkami. Jest patronem mierniczych, radiologów, szermierzy, złotników, żołnierzy oraz dobrej śmierci. Towarzyszy umierającym ludziom na łożu śmierci oraz duszom w wędrówce do nieba. Asystuje wraz z Gabrielem przy Bogu, dzięki czemu może się wstawiać za nami. Przywoływany przez kapłana przy egzorcyzmach jest potężnym orędownikiem oraz księciem niebiańskiej armii, do której każdy z nas należy. Święty Michał Archanioł niech będzie dla nas jeszcze większą motywacją do walki nad swoimi słabościami. Quis ut Deus!

 

Szymon Rudźko

Archikatedra

Msze św. w niedziele:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (suma), 13:00, 18:00, 20:00

Dni powszednie:
7:00, 8:00,18:00

Kościół św. Jakuba
(tylko w czasie roku szkolnego)

Msze św. w niedziele:
10:30, 12:00 

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek:
14:00 - 18:00

wtorek, czwartek, sobota:
9:00 - 13:00

W Triduum Paschalne kancelaria czynna tylko w Wielki Czwartek

W lipcu – poniedziałek, środa i piątek:
16:00 - 18:00

 

Adres:
Biskupa Edmunda Nowickiego 5
80-330 Gdańsk
tel. 58 552 47 65;
tel. 511 270 304 (wyłącznie nagłe wezwanie do chorego)

e-mail: parafia@archikatedraoliwa.pl

Numer konta:
76 1240 1242 1111 0000 1587 1325

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.16986513137817