Aniol

Kalendarium

Wszystkie wydarzenia

Msze i nabożeństwa

Sobota, 2014.08.30

07:00Spowiedź w Archikatedrze podczas Mszy św.
07:00Msza św.
08:00Msza św.
08:30Godzinki do NMP
18:00Msza św.

Kancelaria

 

 

Kancelaria parafialna mieści się w budynku plebanii archikatedralnej w Gdańsku Oliwie przy ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 5 (przy bocznym wejściu do Archikatedry) tel. +58/552-47-65

 

 

 

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, środa, piątek  14:00 - 18:00
 • wtorek, czwartek, sobota  9:00 - 13:00
 • w lipcu – poniedziałek, środa i piątek  16:00 - 18:00

 

 

 

 

Intencje mszalne

przyjmujemy w godzinach pracy biura parafialnego lub po każdej Mszy Świętej w zakrystii archikatedry.

 

 

 

Sakrament chrztu świetego

Sakramentu chrztu świętego udzielamy w Archikatedrze w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00.

 

Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przedłożyć:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • dane personalne rodziców chrzestnych
 • w przypadku dziecka spoza parafii zgodę parafii zamieszkania

 

 

 

Sakrament małżeństwa

Ustalenie terminu planowanego ślubu powinno odbywa się w terminie wcześniejszym w biurze parafialnym.

Trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii, przedkładając następujące dokumenty:

 • aktualne świadectwo chrztu (wydawane przez parafię miejsca chrztu nie wcześniej niż 3 miesiące) z adnotacją o sakramencie bierzmowania
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Pamiętać należy, że dokumenty te ważne są tylko trzy miesiące od daty ich wystawienia

 • dowód osobisty

 

 

 

Sakrament chorych

udzielany jest podczas odwiedzin księży z okazji pierwszego piątku miesiąca oraz w nagłych potrzebach o każdej porze. Osoby chore można zgłaszać osobiście w biurze parafialnym bądź telefonicznie (tel. +58/552-47-65).

 

 

 

Pogrzeb

Termin pogrzebu ustala się w biurze parafialnym lub o każdej porze dnia pod numerem telefonu +58/552-47-65.

Przy załatwianiu formalności należy przedstawić:

 • akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego
 • zaświadczenie z zakładu pogrzebowego o dopełnieniu formalności dotyczących pochówku