Duszpasterstwa

Chór Archikatedralny

Jest jedną z grup duszpasterskich naszej parafii w służbie liturgii. Msza święta jest szczytem liturgii. Jest wydarzeniem niezwykle wielkim. Tak wielkim, że wielu ludzi Kościoła nie pojmuje tego, aż tak bardzo, że trzeba było ustanowić przykazanie kościelne o potrzebie uczestniczenia w niej w niedziele i święta. Msza święta test dramatem w którym za każdym razem Chrystus składa się w ofierze swemu Ojcu, aby Go przebłagać za nasze grzechy. W dramacie tym uczestniczy wiele osób, żeby nie powiedzieć aktorów. Najważniejszą osobą w tym dramacie jest oczywiście kapłan, który oddaje swą osobę Chrystusowi, aby mogło się powtórzyć wydarzenie Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Chór kościelny jest jedną z grup pełniącą ważną rolę w tym dramacie, powinien więc wykonywać ją doskonale i pięknie. Dyrygentem chóru od wielu lat jest pan mgr. Jerzy Szarafinski, znakomity artysta i perfekcjonista w swojej branży, w 2014 r. obchodził 30-lecie pracy artystycznej z chórem Archikatedralnym. W próbach i występach uczestniczy średnio 30 osób (w tym aż 6 osób z naszej parafii) i to nie najmłodszych wiekiem (bywało że przed 50-ciu laty uczestniczyło w chórze 80 osób z naszej parafii w 

Chór archikatedralny

większości młodych).
W 2004 r. obchodzono uroczyście 100 rocznicę jego założenia. Chór Archikatedralny będzie obchodził w 2014 roku 110 rocznicę swego zaistnienia.

Krótki rys historyczny chóru (1946 - 1996)
Po tragedii II wojny światowej przed pięćdziesięciu laty, życie powoli powracało do normy. Obok potrzeb materialnych człowieka pojawiają się potrzeby duchowe. Jedną z nich to potrzeba wyrażania uczuć religijnych poprzez śpiew chóralny. Temu też pewnie należy zawdzięczać to, że ludzie wrażliwi na muzykę religijną, gromadzili się wokół muzyków kościelnych, aby pod ich kierunkiem pracować nad harmonią i pięknem współbrzmienia ludzkich głosów, śpiewających na chwałe Bożą.

Przez 50 lat, historię tego chóru tworzyli i tworzą chórzyści, którzy bezinteresownie, z ogromnym oddaniem, pracują nad przygotowaniem programu na przeróżne uroczystości parafialne i diecezjalne. Im to należą się słowa najwyższej wdzięczności i uznania, gdyż oni tworzą zespół. Wielu z nich, którzy z różnych względów nie mogą już uczestniczyć w pracy chóru są zapewne dziś gościnnie wśród nas, wielu jednak odeszło już do wieczności, często przedwcześnie.

Nad poziomem artystycznym chóru, w okresie 50 lat czuwało wielu dyrygentów, którzy kształtowali wśród chórzystów wrażliwość na piękno dżwięku, jego barwę, wrażenia płynące z harmonii, czyli zgodnego współbrzmienia głosów ludzkich, należących najczęściej do bardzo różniących się od siebie ludzi Należy wspomnieć również o wielkiej roli organistów, którzy przez te piećdziesięciolecie, wspierali swoją umiejętnością akompaniowania muzyce chóralnej wykonywaną przez chór. Wielu z nich było jednocześnie dyrygentami chóru katedralnego.

Chór Archikatedralny przetrwał do dziś, dzięki ofiarności ludzi w nim śpiewających oraz z nim współpracujących. Uświetnia swoim śpiewem wszystkie uroczystości parafialne i diecezjalne.
Godnie reprezentuje Parafię Katedralną w środowisku gdańskim, czego dowodem jest zajęcie I miejsca w kategorii chórów z tradycjami na III Konkursie Chórów Kościelnych "MARIA CANTAT" w roku 1995.

Śpiew chóralny na chwałę Bożą to dla wielu sposób wyrażenia jego głębokiej wiary, ucieczka od trudów dnia codziennego, rodzaj modlitwy lub możliwość spotkania innego człowieka. To jakby rodzina. Każdy może znaleźć w tej rodzinie miejsce dla siebie i stanowić jej ważny element.

Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00 w sali domu parafialnego.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
288 0.069427967071533