Parafia

Pielgrzymka Oliwska - Regulamin

Zgłoszenia na 356. Pieszą Pielgrzymkę Oliwską na Kalwarię Wejherowską

Regulamin Oliwskiej Pieszej Pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską

Zasady ogólne

 1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.
 2. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.
 3. W Oliwskiej Pieszej Pielgrzymce na Kalwarię Wejherowską może uczestniczyć każdy kto:
  1. akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;
  2. pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
  3. zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych;
 4. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
 5. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:
  1. wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
  2. tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
  3. zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody.

Zapisy

 1. Każdy pielgrzym może się zapisać na całość pielgrzymki lub pojedynczy dzień.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w sekretariacie pielgrzymki.

Program dnia

 1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pokuty można skorzystać w dniu wyjścia pielgrzymki podczas Mszy św., na Kalwarii Wejherowskiej lub na indywidualną prośbę;
 2. Uczestnicy danego dnia pielgrzymki gromadzą się w wyznaczonym miejscu według rozpiski pielgrzymkowej;
 3. Dojazd do pielgrzymki i powrót możliwy jest transportem zorganizowanym przez pielgrzymkę lub indywidualnie.

Organizacja marszu

 1. Na czele pielgrzymki stoi ksiądz przewodnik.
 2. Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
 3. W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowy pielgrzymki.

Osobiste wyposażenie pielgrzyma

 1. Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany); a zwłaszcza z używanymi indywidualnie lekami;
 2. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;
 3. Obowiązkowe jest nakrycie głowy;
 4. Peleryna przeciwdeszczowa, kubek;
 5. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;
 6. Karimata do siedzenia na postoju.

Postanowienia końcowe

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie lub usunięcie z pielgrzymki.
 2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz przewodnik.
 3. W każdej chwili pielgrzymki przewodnik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
287 0.065125942230225