Sakramenty i sakramentalia

Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest koniecznym dopełnieniem łaski chrztu świętego.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Pierwszym warunkiem przyjęcia bierzmowania jest w pełni świadoma, osobista decyzja. Sakrament bierzmowania stanowi przejście w wiarę dojrzałą, dlatego może do niego przystąpić osoba, która pragnie rozwijać w sobie chrześcijańskie wartości i powierzyć swoje życie Bogu.

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona i znajdująca się w stanie łaski uświęcającej. Podczas przygotowania do sakramentu należy przedstawiać świadectwo chrztu świętego.

Imię do bierzmowania

Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

Świadek bierzmowania

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

Młodzież
Terminy spotkań dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych pragnących przystąpić do bierzmowania są ogłaszane na początku roku szkolnego.

Dorośli
Dorośli kandydaci do bierzmowania powinni wcześniej odbyć przygotowanie w swojej parafii.

Udzielenie sakramentu bierzmowania w Archikatedrze Oliwskiej odbywa się na podstawie skierowania, które wydać może proboszcz miejsca zamieszkania kandydata, po jego uprzednim przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania. W Archikatedrze Oliwskiej nie przygotowuje się indywidualnych kandydatów.

Kapłan przygotowujący kandydata podaje mu termin, na który kieruje go do Archikatedry Oliwskiej. 

Kandydaci, po wcześniejszym odbyciu spowiedzi, powinni zgłosić się w dniu bierzmowania do Archikatedry Oliwskiej. Powinni przedstawić też kartę do bierzmowania zawierającą wszystkie niezbędne informacje wraz z pieczęcią parafialną. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu będzie wysłane do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Gdańskiej informuje, że najbliższe bierzmowanie dla dorosłych, głównie dla narzeczonych, odbędzie się w piątek, 23 września 2022 r. o godz. 17.30 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku. 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
284 0.092392921447754