Sakramenty i sakramentalia

Chrzest Święty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła.

Znaczenie chrztu najlepiej obrazuje liturgia. Rozpoczęcie obrzędu znakiem krzyża jest wyrazem przynależności do Chrystusa. Słowo Boże i egzorcyzm oznaczają przyjęcie wiary Kościoła. Zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą chrzcielną w chwili wzywania każdej z osób Trójcy Świętej obmywa z grzechów, w tym z grzechu pierworodnego, i daje nowe życie. Poprzez namaszczenie krzyżmem przyjmowane są dary Ducha Świętego. Biała szata symbolizuje duchową czystość i radość, a świeca zapalona od paschału jest światłem Zmartwychwstałego. Po tych obrzędach osoba ochrzczona staje się dzieckiem Bożym i może zwracać się do Boga słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

Chrzestnym może być osoba wierząca, praktykująca i bierzmowana.

Termin chrztu dzieci

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w Archikatedrze w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13:00.

Zgłoszenie chrztu dziecka w kancelarii parafialnej

W sprawach dotyczących chrztu należy się udać do kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka. Chęć ochrzczenia dziecka zgłaszają rodzice.

Należy przedstawić: 

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane osobowe rodziców dziecka oraz potwierdzenie zawarcia sakramentu małżeństwa (świadectwo ślubu kościelnego rodziców),
  • dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania). Rodzice chrzestni spoza naszej parafii muszą przedstawić zaświadczenie, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych. Należy złożyć je odpowiednio wcześniej (nie może być to dzień samego chrztu).
  • W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.

Rodzice i rodzice chrzestni, w bliskości daty chrztu, przystępują do sakramentu pokuty i pojednania (fakt ten jest potwierdzony na odpowiednich formularzach).

Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii archikatedralnej 15 min. przed Mszą Świętą, podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia od spowiedzi św. oraz złożyć podpisy w księdze parafialnej. Prosimy pamiętać o przyniesieniu białej szaty i świecy chrzcielnej wraz z osłonką, aby wosk nie kapał na ławkę.

Chrzest osób dorosłych

Archidiecezjalny Katechumenat Dorosłych

„Domownicy Boga”

Przygotowanie do sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii

Decyzją Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego, w 2018 r., ustanowiono Archidiecezjalny Katechumenat Dorosłych, przygotowujący kandydatów do sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Program kursu opracowano na podstawie Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich oraz najnowszych dokumentów Magisterium Kościoła. 

Zajęcia odbywać się będą już po raz trzeci w Kolegium Teologicznym w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46) od początku października 2020 roku. Księży Proboszczów parafii, z których pochodzą kandydaci, prosimy o pisemne skierowanie ich do Kolegium Teologicznego najpóźniej do 3 października br. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie i Pierwsza Komunia Święta) zostaną udzielone kandydatom w Archikatedrze Oliwskiej w Wigilię Paschalną 2021 r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Kolegium Teologicznym w Gdyni oraz u ks. kanonika dra Krzysztofa Drewsa – koordynatora Archidiecezjalnego Katechumenatu Dorosłych (tel. 58 661 22 30).

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
284 0.061028957366943