Sakramenty i sakramentalia

Kapłaństwo

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ

Znaczenie sakramentu

Prezbiterzy na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa, Najwyższego i Wiekuistego Kapłana, swoją świętą misję sprawują zwłaszcza w Uczcie eucharystycznej, w której działając w osobie Chrystusa i głosząc Jego misterium, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich głową, i uobecniają w ofierze Mszy Świętej jedyną ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa ofiarującego siebie raz jeden Ojcu. (por. Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, 28).

Stopnie święceń

Biskup

Pełnię kapłaństwa posiadają biskupi, którzy jako następcy Apostołów kontynuują ich posłannictwo. Jest to misja, którą sam Jezus wypełniał na ziemi jako Kapłan, Nauczyciel i Pasterz. Następnie powierzył ją wybranym przez siebie Apostołom, a oni – swoim następcom. W ten sposób do dnia dzisiejszego trwa sukcesja apostolska, w której misja kapłańska jest przekazywana kolejnym pokoleniom biskupów. Biskup posiada więc pełnię władzy kapłańskiej, nauczycielskiej i pasterskiej w swojej diecezji; jednocześnie pozostaje w jedności z papieżem i pozostałymi biskupami, tworząc kolegium biskupie odpowiedzialne za uświęcanie, nauczanie i prowadzenie Ludu Bożego na całym świecie. 

Prezbiter 

Prezbiterzy (księża) są pomocnikami i współpracownikami biskupów. Ich posługa dokonuje się zawsze w jedności z biskupem i w posłuszeństwie biskupowi. Kapłani kierują w imieniu biskupa parafiami jego diecezji, spełniają powierzone im przez niego zadania, głoszą słowo Boże i nauczają. Sprawują Eucharystię, udzielają sakramentów pokuty, chrztu, małżeństwa i namaszczenia chorych. Ważnym zadaniem kapłanów jest również troska o potrzebujących i zabieganie o jedność parafii. 

Diakon 

Diakoni nie są kapłanami, ale pomocnikami kapłanów i zaliczają się do stanu duchownego. Przez łaskę sakramentu święceń uczestniczą w posłudze sakramentalnej i duszpasterskiej. Mogą między innymi udzielać chrztu, błogosławić związki małżeńskie i głosić Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym. 

Jak zostać księdzem? 

Kapłanami mogą zostać tylko mężczyźni, którzy otrzymali powołanie od Boga. Miejscem dla tych, którzy usłyszeli głos powołania w swoim sercu jest seminarium duchowne. 

Wszelkie informacje dla kandydatów do Gdańskiego Seminarium Duchownego można znaleźć tutaj.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
284 0.062363862991333