Sakramenty i sakramentalia

Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Znaczenie sakramentu

Jezus powiedział: «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.» (Mt 19, 4 – 6).

Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci. (Obrzędy sakramentu małżeństwa)

Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga, treść przysięgi małżeńskiej może stać się treścią ich życia.

Kobieta i mężczyzna sami udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Obiecują sobie miłość i wierność oraz wyrażają gotowość przyjęcia i wychowania dziecka. Wiążą życie ze sobą nawzajem oraz z Bogiem, który zawsze będzie między nimi obecny, otaczając ich małżeństwo swoją opieką.

Zawarcie sakramentu małżeństwa oznacza, że małżonkowie będą iść wspólnie przez życie i pozostaną przy sobie w dobrych i złych chwilach. Ważne, by nie zapominać, że nadrzędnym celem sakramentu jest osiągnięcie zbawienia, a więc małżonkowie powinni się wspierać w swojej drodze do świętości.

Ślub w Archikatedrze Oliwskiej krok po kroku:

1. Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej

Na rok przed planowanym ślubem przyszli małżonkowie powinni udać się do kancelarii parafialnej. Na spotkaniu zostanie ustalony termin ślubu i młodzi zostaną poinformowani o wszystkich formalnościach związanych z przygotowaniem do ślubu.

2. Kurs przedmałżeński

Narzeczeni muszą odbyć kurs przedmałżeński 3–12 miesięcy przed ślubem. Nauki można odbyć również przy Archikatedrze Oliwskiej.

3. Wizyta w poradni rodzinnej

Przyszli małżonkowie powinni uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej. Przy Archikatedrze działa również poradnia, w której spotkać się można z doradcami życia rodzinnego.

4. Złożenie dokumentów i spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej

Trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii parafialnej, przedkładając następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty.
  • Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Pamiętać należy, że dokumenty te ważne są tylko sześć miesiące od daty ich wystawienia.
  • aktualne świadectwo chrztu (wydawane przez parafię miejsca chrztu) z adnotacją o sakramencie bierzmowania.
  • Zaświadczenie o katechizacji (ostatnie świadectwo szkolne).

Następnie odbędzie się rozmowa duszpasterska z kapłanem – zostanie spisany protokół przedślubny. Przed jego rozpoczęciem odbywa się wspólna modlitwa i złożenie przysięgi.

5. Spowiedź przedślubna

W trakcie przygotowań do ślubu należy przynajmniej dwukrotnie przystąpić do spowiedzi i poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

6. Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa jest podawana do wiadomości publicznej w parafiach narzeczonych. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego przyszłych małżonków i wykluczenie ewentualnych przeszkód zawarcia małżeństwa.

7. Spotkanie z duszpasterzem

Tuż przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z liturgią udzielenia sakramentu małżeństwa.

Kontakt

Wstępnych informacji udzielamy zarówno telefonicznie jak i drogą elektroniczną: (+48) 58 552 47 65, e-mail: parafia@archikatedraoliwa.pl

Ważne kwestie dotyczące organizacji ceremonii ślubnej:

  • W sprawie oprawy muzycznej należy skontaktować się z parafialnym organistą. Jeśli narzeczeni chcą zaangażować dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z księdzem w kancelarii oraz z organistą. Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.
  • Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. W Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku mogą podczas ślubów pracować tylko ci fotografowie i kamerzyści, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydane przez instytucje kościelne.
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
284 0.064795970916748