Zwiedzanie

Muzeum Archidiecezjalne

Muzeum mieści się we wnętrzu dawnego klasztoru cystersów (1186 –1831), od 1957 roku użytkowanego przez Gdańskie Seminarium Duchowne. W sezonie letnim udostępniona jest najcenniejsza zabytkowa część klasztoru, pochodząca z końca XIII, z XIV i XV w., niegdyś objęta całkowitą klauzurą.
Uroczystego otwarcia muzeum dokonał biskup Krakowa - ksiądz kardynał Karol Wojtyła i biskup Diecezji Gdańskiej – Lech Kaczmarek, w obecności dostojnych gości, dnia 16 listopada 1975 r., w pięćdziesięciolecie utworzenia Diecezji Gdańskiej. Muzeum prezentowało zbiory sztuki sakralnej: malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego w dawnym refektarzu i Sali Pokoju Oliwskiego.
Po przeprowadzeniu w latach 1993-99 prac konserwatorskich w zabytkowych wnętrzach klasztornych, muzeum zmieniło swój dotychczasowy profil, kładąc nacisk na ich rewaloryzację, a więc przywrócenie pierwotnych walorów artystycznych i funkcjonalnych. Pomieszczenia takie jak: Kapitularz (w kształcie niezmienionym, obecnie zakrystia archikatedralna) Refektarz, Sala Pokoju Oliwskiego i Kaplica Mariacka, usytuowane w sąsiedztwie krużganków otaczających dostępny wirydarz, tworzą cenny kompleks architektury sakralnej o wysokich walorach poznawczych. Ta sama idea przyświeca nowej ekspozycji zbiorów sztuki sakralnej, obecnie przeniesionej do wnętrza lawatorium, jak również wystawie malarstwa tablicowego usytuowanej w krużgankach.
W przyszłości przewidziana jest adaptacja dawnego karceru cysterskiego na cele wystawiennicze, z wykorzystaniem zachowanych fragmentów architektury z końca XIII w.

Ekspozycja stała:
Wystawa sztuki sakralnej
Refektarz pocysterski
Sala Pokoju Oliwskiego
Wystawa malarstwa tablicowego

Udostępnianie muzeum do zwiedzania:

Ze względu na czas pandemii muzeum jest czasowo zamknięte.

1 lipca - 31 sierpnia: pon.-piąt. 10.00 – 17.00, sob. 10.00 - 15.00.

1 - 15 września: pon.-piąt. 10.00 – 13.00, sob. 10.00 - 13.00.

 

Adres:
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel. 552-00-51 (Kuria Metropolitalna Gdańska)
opiekun: ks. kanonik Adam kołkiewicz

e-mail: muzeumag@diecezjagdansk.pl

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
287 0.084373950958252