Kościół św. Jakuba

Wystrój kościoła i jego wyposażenie

Wyposażenie kościoła stanowią ambona i ołtarz z 2. połowy XVIII wieku. Oł-tarz zdobił obraz Chrystusa z 1853 r., dzieło malarza gdańskiego Louisa Sy, obecnie znajduje się w kurii metropolitalnej. W posadzce zobaczyć można 6 płyt nagrobnych, w tym 4 z herbami. Wschodni szczyt budowli zdobi rokoko-wy kartusz z czasów opata Jacka Rybińskiego (1740-1782). W drzwiach prowa-dzących do kościoła znajduje się zamek z rokokowym ornamentem, zaś drzwi do zakrystii zdobione są okuciem żelaznym z XVIII wieku.

Nawa główna:
Nawy boczne - obecnie istnieje nawa północna z umieszczonymi w niej pły-tami nagrobnymi oraz organami i konfesjonałem. Kościół posiadał niegdyś także nawę południową.

Kruchta - do kościoła prowadzi w kruchta, w której na północnej ścianie znajduje się współczesna rzeźba Chrystusa na krzyżu. W drzwiach prowadzących do kościoła znajduje się zamek z rokokowym ornamentem.

Prezbiterium
Ołtarz główny – rokokowy zdobiony złoceniami ołtarz wykonany najprawdo-podobniej przez braci zakonnych z drugiej połowy XVIII wieku. W górnej czę-ści obraz przedstawia Zmartwychwstanie, pod nim na drewnianym kartuszu postacie Adama i Ewy, w nastawie nowoczesna kompozycja, która zastąpiła po ostatnim remoncie obraz przedstawiający Chrystusa z 1853 roku wykonany przez malarza gdańskiego L. Sy.

Ambona- ambona rokokowa (2 poł. XVIII w.) usytuowana na północnym filarze przy wejściu do prezbiterium. Na balustradzie sceny związane z życiem św. Bernarda, na baldachimie postać Chrystusa oraz symbole czterech Ewangeli-stów. Stan dobry,

Ambona mała (pulpit) - ambona mała (pulpit) nowa, zaprojektowana i wykonana przez P. Peplińską, stylizowana na posoborowym ołtarzu głównym.

Organy: piszczałkowe, mechaniczne z 1962 roku, 7-io głosowe, ok. 390 piszczałek, z 1-ym manuałem 3,5 oktawowym, sprowadzane z Niemiec. W 2009 roku przeprowadzono remont instrumentu.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
290 0.08535099029541