Duszpasterstwa

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ewa Lach – członkini Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ przy Archikatedrze Oliwskiej rozmawia z

Arcybractwo Straży Honorowej NSJ

 Urszulą Dukiewicz 

Ewa Lach: W tym roku przypada Jubileusz 150 – lecia powstania Straży Honorowej NSPJ. Gdzie należy szukać początków tego Stowarzyszenia, jaka historia z nim się wiąże?– zelatorką tejże Wspólnoty:

Urszula Dukiewicz: Straż Honorowa została założona 13 marca 1863 roku w klasztorze ss. Wizytek w Bourg we Francji przez siostrę Marię od Najświętszego Serca ( Konstancję Bernaud ). Warto nadmienić, że w tym roku również ( 3 sierpnia 2013 r. ) obchodzimy 110. rocznicę śmierci Założycielki. Organizacja już w 1864 roku została wyniesiona do godności Bractwa, a w tym samym roku, kilka miesięcy później papież Pius IX nadał jej miano Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa.           W Polsce najstarsze Bractwo ustanowiono w Krakowie, w kościele ss. Wizytek w roku 1869. Godność Arcybractwa uzyskało w 1919 roku. I dziś Dyrekcja Arcybractwa mieści się w Krakowie, u sióstr Wizytek, przy ulicy Krowoderskiej 16.

                Siostra Maria od Najświętszego Serca źródło inspiracji dla swego dzieła odnalazła w postawie trzech ewangelicznych postaci – Maryi, Jana i Marii Magdaleny, ich czuwaniu, trwaniu do końca przy konającym Chrystusie, na wzgórzu Kalwarii. Te postacie są pierwowzorem Straży Honorowej.

Ewa Lach: Jaka jest duchowość arcybracka? Jaki jest charyzmat Straży Honorowej?

Urszula Dukiewicz: Straż Honorowa stara się żyć duchem wynagrodzenia i pocieszenia, miłością współczującą. Adoruje zranione Serce Jezusa, oddając Mu cześć. Realizuje pragnienia i prośby Pana Jezusa wyrażone w objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoque, francuskiej wizytce w XVII wieku. Szczególnym umiłowaniem otacza Sakrament Eucharystii. Stara się codziennie wypełniać Godzinę Straży czyli Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa ( a pewne osoby – także Godzinę Miłosierdzia ). Do jej głównych praktyk należy też odprawianie w pierwszy czwartek miesiąca Godziny świętej oraz przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej i uczestniczenie w nabożeństwie w pierwszy piątek miesiąca. Członkowie Straży wypełniają swoje powołanie nieustannego oddawania czci, miłości i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ofiarując Mu i uświęcając codzienne obowiązki, zwłaszcza te, które spełniane są w czasie Godziny Obecności.

Ewa Lach: Czy kult Najświętszego Serca Jezusa nie jest dzisiaj nieco archaiczny?

Urszula Dukiewicz: Wprost przeciwnie! Pius XII w encyklice „Haurietis aquas”, wydanej ponad pięćdziesiąt lat temu, zwrócił uwagę na aktualność i najwyższe znaczenie kultu Najświętszego Serca Jezusa w Kościele. Papież pisał m.in., że wierni, realizując tę formę religijności, spełniają przykazanie Boże: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją siłą”.

                To nauczanie Piusa XII zostało potwierdzone przez papieży Pawła VI i Jana Pawła II, którzy stworzyli ponadto pojęcie: cywilizacja miłości i prawdy. O tym, że kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest drogą do wprowadzania we współczesnych czasach cywilizacji miłości i prawdy, mówił na ogólnopolskich rekolekcjach dla zelatorów Straży Honorowej w 2012 roku ks. prof. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Ewa Lach: W tym roku świętujemy 150 – lecie powstania Straży Honorowej…

Urszula Dukiewicz: Tak. Uroczysta inauguracja Roku Jubileuszowego odbyła się w Krakowie – Łagiewnikach 10 marca 2013 roku. My uczciliśmy tę rocznicę w Archikatedrze Oliwskiej 4 kwietnia 2013 roku równie uroczystą Eucharystią.Opiekunem wspólnoty jest ks. Jarosław Dittmer

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
284 0.065970182418823