Duszpasterstwa

Parafialny Zespół CARITAS

Parafialne Zespoły Caritas są podstawową jednostką organizacyjną Caritas diecezjalnej, Tworzą osoby, które angażują się w swoich parafiach w pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.
Obszarem działania Parafialnego Zespołu Caritas jest teren parafii, przy której został powołany. Celem Zespołów jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Parafialny Zespół Caritas, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji oraz koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.Parafialny zespół Caritas
Do zadań PZC należy w szczególności:

 • krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
 • prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
 • pomoc społeczna;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • promocja i organizacja wolontariatu.

W naszej parafii zespół Caritas działa od 1993 roku. Jest w nim zaangażowanych kilka pań: Maja, Barbara, Krystyna, Stanisława, Ewa. Opiekunem duchowym jest ks. proboszcz Waldemar Waluk. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas konctrentuje się na niesieniu pomocy naszym najuboższym parafianom. oraz osobom, które o taką pomoc proszą. Dzieje się to przez codzienne wydawanie kanapek, wydawanie odzieży nowej i używanej, refundację leków osobom chorym, dopłaty do podręczników i kolonii wakacyjnych dla dzieci, wydawanie paczek świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc, doraźną pomoc finansową, dopłaty na koszty ogrzewania i rachunki za prąd, dopłaty do obiadów dla dzieci w szkołach.
Parafialny Zespół Caritas otacza stałą opieką około 180 rodzin i 50 bezdomnych. Pomoc ta jest możliwa dzięki zbiórkom ofiar przed kościołem w każdą trzecią niedzielę miesiąca oraz dzięki wrażliwości serca wielu ludzi dobrej woli. Wydawanie żywności i odzieży odbywa się w I i III czwartek miesiąca.
Jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszego zespołu serdecznie zapraszamy.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
288 0.076481819152832